กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเครนโรงงาน

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเครนโรงงาน

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเครนโรงงาน การนำเครนโรงงานมาใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปในที่ต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครนโรงงาน สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครนโรงงาน หรือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเครนโรงงาน จะมีข้อกำหนดหรือมีการออกกฎหมายมาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครนโรงงาน โดยกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเครนโรงงานมีดังนี้

กฎของกระทรวง

กฎของกระทรวงมีการระบุไว้ว่า จะต้องทำการตรวจสอบเครนโรงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง ซึ่งจะต้องติดตั้งตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งานที่จัดทำโดยวิศวกร ก่อนที่จะมีการนำเครนโรงงานมาใช้งาน โดยจะต้องมีลายมือชื่อของวิศวกรที่รับรองพนักงานที่ตรวจ ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องทำการทดสอบส่วนประกอบของเครนโรงงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยสามารถตรวจสอบได้ตามประเภทและลักษณะของงาน จะต้องมีชุดล็อกป้องกันหลุดจากตะขอ และเครนโรงงานจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานเครนโรงงานได้อย่างปลอดภัย จะต้องมีที่ครอบปิดสำหรับส่วนที่หมุนรอบ หรือส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ส่วนที่เป็นอันตราย และต้องติดตั้งเครนโรงงานให้ห่างจากสิ่งของอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น

เครนโรงงานที่มีการหยุดการใช้งานตั้งแต่เวลา 6 เดือน หรือมีการซ่อมแซมเครนโรงงานที่สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานได้ ก่อนที่จะนำเครนโรงงานนั้นมาใช้งาน จะต้องมีการทดสอบในส่วนของส่วนประกอบและอุปกรณ์ คือ จะต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักของเครนโรงงาน ดังนี้

  • เครนโรงงานใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน จะต้องทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.05 เท่า จากพิกัดการยกอย่างปลอดภัย
  • เครนโรงงานขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน จะต้องทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 ตัน จากพิกัดการยกอย่างปลอดภัย
  • เครนโรงงานที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะต้องทดสอบการรับน้ำหนัก 125 เท่า ของน้ำหนักที่ได้มีการใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครนโรงงานก็จะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับเครนโรงงาน และจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หากลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครนโรงงาน ติดตั้งเครน อบรมเครน และซ่อมเครน ทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างสุดความสามารถ หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 063-272-8555

Email : sale@siamkito.com

Facebook : @SIAMKITOCorporation

Line ID : @siamkito

Siamkito-banner-เครน

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่