ข้อแนะนำในการทดสอบเครนโรงงาน

ข้อแนะนำในการทดสอบเครนโรงงาน

ข้อแนะนำในการทดสอบเครนโรงงาน ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้น มีการนำเอาเครนโรงงานมาใช้ในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะของสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการขยายตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้เครนโรงงานได้ถูกนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เครนโรงงานเป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อการทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ เรื่องของการดำเนินงาน สังเกตได้ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานหรือการปฏิบัติงานด้วยเครนโรงงานอยู่ ดังนั้นการทดสอบเครนโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องนี้ คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยเน้นในเรื่องของหลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทุกราย ในการตรวจสอบหรือทดสอบเครนโรงงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • กรณีเป็นเครนโรงงานที่ใช้ในงานประเภทการก่อสร้าง

   ในการใช้งานเครนโรงงานในงานประเภทการก่อสร้าง หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกปลอดภัยตามที่ทางผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ไม่เกินขนาด 3 ตัน จะต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบทุก 6 เดือน แต่หากกำหนดไว้มากกว่าขนาด 3 ตัน จะต้องทำการตรวจสอบทดสอบทุก 3 เดือน

  • กรณีเป็นเครนโรงงานที่ใช้งานการทำงานประเภทอื่น

   ในการใช้งานเครนโรงงานในงานประเภทอื่น หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกปลอดภัยตามที่ทางผู้ผลิตได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 1-3 ตัน จะต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบทุกปี แต่หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกปลอดภัยตามที่ทางผู้ผลิตได้กำหนดไว้เกินกว่า 3 ตัน แต่ไม่ถึง 50 ตัน จะต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบทุก 6 เดือน หรือหากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกปลอดภัยตามที่ทางผู้ผลิตได้กำหนดไว้เกินกว่า 50 ตัน จะต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบทุก 3 เดือน

  • กรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกปลอดภัยตามที่ทางผู้ผลิตได้กำหนด

   ในการใช้งานเครนโรงงาน ถ้าไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกปลอดภัยจะต้องให้ทางวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ที่ทำการกำหนดให้

  • กรณีที่เป็นเครนโรงงานที่ได้มีการหยุดนำมาใช้งาน หรือมีการนำไปซ่อมแซม

   ในการใช้งานเครนโรงงานที่ได้มีการหยุดนำมาใช้งาน หรือมีการนำไปซ่อมแซม อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือทดสอบใหม่ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง โดยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบรายการตรวจสอบ ทดสอบสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นขาสูง (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) (ปจ.1) หรือแบบรายการตรวจสอบ ทดสอบสำหรับรถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) (ปจ.2)

   บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อแนะนำในการทดสอบเครนโรงงาน ซึ่งเครนโรงงานนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับโรงงานอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ เพราะจะช่วยให้มีการอำนวยสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างดีเยี่ยม เพราะการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงมากไม่ใช่สิ่งที่กำลังคนจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งหากโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาเครนโรงงานที่มีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งาน เครนโรงงานของสยามคิโต้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สำคัญมาก เพราะทางเรามีการให้บริการในเรื่องของติดตั้งเครน ซ่อมเครน อบรมเครน ตรวจสอบเครน ทดสอบเครน (Test Load)ถือได้ว่ามีการให้บริการเกี่ยวกับเครนโรงงานแบบครบจบในที่เดียว หากลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครนโรงงาน สามารถติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนี้

เบอร์โทร : 063-272-8555

Email : sale@siamkito.com

Facebook : @SIAMKITOCorporation

Line ID : @siamkito

ติดต่อ เครนโรงงาน

 

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่