สิ่งที่ควรตระหนักในการใช้งานเครนโรงงานให้ปลอดภัย

สิ่งที่ควรตระหนักในการใช้งานเครนโรงงานให้ปลอดภัย

สิ่งที่ควรตระหนักในการใช้งานเครนโรงงานให้ปลอดภัย ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเอาเครนโรงงานมาใช้ในการดำเนินงานกันค่อนข้างมาก เนื่องด้วยสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวเครนโรงงานเป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อการทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่สิ่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม คือ เรื่องของความปลอดภัย ในช่วงที่ผ่านมา เราจะพบว่ามีข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานหรือการปฏิบัติงานด้วยเครนโรงงาน ดังนั้นการทดสอบเครนโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องนี้ คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการกำหนดว่าจะต้องมีการทำการตรวจสอบ ทดสอบเกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครนหรือปั้นจั่นที่เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 ซึ่งการดำเนินการจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน คือ วิศวกรเครื่องกล ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อมูล รายการที่จะต้องตรวจสอบ ทดสอบเสนอให้กับทางผู้ว่าจ้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องเน้นในเรื่องของหลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทุกราย

สำหรับข้อควรตระหนักในการใช้งานเครนโรงงานให้ปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

 

 1. ต้องตรวจสอบเครนโรงงานก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

  ในการใช้งานเครนโรงงาน ในช่วงเแรกของการเริ่มใช้งาน ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบจะต้องทำการตรวจสอบและเช็คในส่วนของระบบการทำงานของเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่องว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่และมีส่วนใดที่เป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานได้บ้าง หากพบว่ามีปัญหา ต้องหยุดการใช้งานเครื่องดังกล่าว และเร่งหาวิธีแก้ไขให้เรียบร้อยโดยช่างซ่อมที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงหรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง

 2. เลือกใช้งานเครนโรงงานให้ถูกประเภท

  ก่อนจะใช้งานเครนโรงงาน ควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท ไม่ควรที่จะใช้เพื่อการขึ้นลงโดยสาร แต่ควรใช้เพื่อการขนส่งสินค้า หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของเท่านั้น

 3. ตรวจสอบน้ำหนักที่เครนโรงงานสามารถยกได้ก่อนทุกครั้ง

  ก่อนที่จะใช้งานเครนโรงงานยกสิ่งของ ควรตรวจสอบเรื่องของน้ำหนักที่สามารถรองรับได้ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณียกสินค้าน้ำหนักมากเกินกว่าที่กำหนด และห้ามยกของแบบทับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นด้วยความมักง่าย อยากให้งานเสร็จ โดยไม่สนความปลอดภัย

 4.  
 5. ผู้ใช้งานเครนโรงงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี

 6. การใช้งานเครนโรงงานไม่ควรให้ผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความรู้ ไม่เคยมีประวัติการใช้เครื่อง หรือไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้งานเครื่องเป็นอันขาด

 7. ไม่ควรใช้เครนโรงงานยกของสูงค้างไว้นานๆ

  ในการยกสิ่งของแต่ละครั้งไม่ควรใช้เครนโรงงานทำการยกค้างไว้นานๆในระดับสูง เนื่องจาก หากยกไว้นานอาจทำให้เครนโรงงานรับน้ำหนักมากเกินไป ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดการพัง หรือหล่นลงมาได้ อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

 8. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเครนโรงงาน

  ในขณะปฏิบัติงานผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนโรงงานควรแจ้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โดยรอบก่อนเสมอ แจ้งว่าจะทำการสิ่งใด ทำอย่างไร เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

   
 9. ไม่ควรแกล้งหรือเล่นกันขณะใช้งานเครนโรงงาน

  ในขณะใช้งานหรือปฏิบัติงานไม่ควรเล่นหรือแกล้งกัน เช่น ทำการแกว่งหรือโยกตัวยกไปมาขณะใช้เครนโรงงานยกสิ่งของขนาดใหญ่ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงมาก

 10.  
 11. หยุดใช้งานทันทีหากพบว่าเครนโรงงานมีสิ่งผิดปกติ

  ขณะใช้งานเครนโรงงานหากพบว่ามีเหตุขัดข้อง หรือการทำงานที่ผิดปกติจากเดิม ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดการใช้งานได้ในทันที โดยวิธีการหยุด คือ ใช้วิธีการกดไปที่ปุ่มสวิตซ์ที่เป็นสวิตซ์ฉุกเฉิน

 12.  
 13. หลังทำงานเสร็จต้องนำเครนโรงงานไปเก็บไว้ที่เดิม

  เมื่อถึงเวลาที่ใช้งานเครนโรงงานเสร็จเรียบร้อย และต้องการเลิกการใช้งานให้นำไปเก็บยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งทำการตัดไฟจุดที่เป็นสวิตซ์หลัก เพื่อตัดโอกาสในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการที่เครื่องจะทำงานเองขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน

  ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการนำเครนโรงงานมาใช้งาน การที่จะใช้งานเครนโรงงานได้อย่างปลอดภัยนั้น สามารถนำข้อควรตระหนักข้างต้นไปประกอบการใช้งานได้ ซึ่งทั้งนี้สิ่งที่สำคัญมากสุดในการใช้งาน คือ เรื่องของการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ หมั่นที่จะทบทวนขั้นตอนและอัพเดทข้อมูลการใช้งาน และปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน มีการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และต้องมีการฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ทักษะการปฐมพยายามเบื้องต้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะปฏิบัติงาน ถ้าเราตระหนัก ใส่ใจในรายละเอียด รู้จักที่จะระมัดระวัง มีความรอบคอบ ไม่ประมาทในขณะใช้งานหรือปฏิบัติงาน ก็จะมีความปลอดภัยเกิดขึ้น หากลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครนโรงงาน ติดตั้งเครน อบรมเครน และซ่อมเครน ทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างสุดความสามารถ หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  เบอร์โทร : 063-272-8555

  Email : sale@siamkito.com

  Facebook : @SIAMKITOCorporation

  Line ID : @siamkito

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่