การทำงานของรอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้า

การทำงานของรอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้า

การทำงานของรอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่มีทั้งแบบประเภทรอกไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งรอกโซ่เป็นกลไกที่ใช้ในการยก เป็นหนึ่งในรอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และลดภาระในการยกของหนักโดยใช้โซ่ รอกโซ่ประกอบด้วย ล้อสองล้อซึ่งโซ่พันรอบ เมื่อโซ่ถูกดึงโซ่จะหมุนไปรอบ ๆ ล้อและเริ่มยกสิ่งของที่ติดอยู่กับเชือกหรือโซ่ผ่านขอเกี่ยว นอกจากนี้ยังสามารถติดรอกโซ่เข้ากับสลิงยกหรือกระเป๋าโซ่ เพื่อยกน้ำหนักได้อย่างเท่าเทียมกัน รอกโซ่แบบใช้มือจะเป็นบล็อกโซ่แบบใช้มือ เรียกว่า รอกโซ่มือสาว ส่วนถ้าเป็นรอกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้า จะเรียกว่า รอกโซ่ไฟฟ้า ซึ่งจัดอยู่ในหมวดรอกไฟฟ้า โดยรอกโซ่ทั้งสองแบบนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งอุตสาหกรรมแล้วแต่การใช้งาน รอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานหลายประเภท ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีการทำงาน ดังต่อไปนี้

รอกโซ่มือสาว

รอกโซ่มือสาวเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายเมื่อพิจารณาจากน้ำหนักจำนวนมากที่เครื่องมือดังกล่าวสามารถยกได้ รอกโซ่ทำจากเหล็กเกรดสูงที่ทนทาน เพื่อความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือเมื่อยกของหนักสองตัน รอกโซ่มือสาวสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โซ่ยก กลไกการยก และตะขอ รอกโซ่มีห่วงโซ่สองห่วง โซ่มือและโซ่ยก โซ่มือตั้งอยู่บนล้อที่อยู่ในกลไกการยก ต้องดึงด้วยมือ เพื่อยกของขึ้นโดยล้อภายใน ซึ่งกลไกการยกนี้ช่วยให้โซ่มือสามารถเคลื่อนย้ายล้อได้ แล้วโซ่ยกยังมีกลไกการยกและลดภาระ ซึ่งปลายโซ่จะมีตะขอเกี่ยว สามารถติดโซ่ยกหรือสลิง ตัวปรับระดับน้ำหนักบรรทุก หรือตัวโหลดเองได้ นอกจากนี้ยังมีขอเกี่ยวที่ด้านบนของตัวเรือนรอกโซ่ ขอเกี่ยวนี้ใช้สำหรับยึดรอกกับขายึดกับเพดาน ระบบรถเข็น หรือโครงสร้างอื่น ๆ ที่สามารถรับน้ำหนักที่รอกจะยกขึ้นได้ รอกโซ่ส่วนใหญ่มีขอเกี่ยวหมุนได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น กลไกการยกประกอบด้วยฟันเฟือง เพลา เพลาขับ เกียร์ และเฟือง นอกจากนี้ยังมีตัวหยุดโซ่หรือเบรกบนรอกโซ่ ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้โหลดลดลงภายใต้น้ำหนักบรรทุก

หลักการทำงานของรอกโซ่มือสาว

รอกโซ่มือสาว มีการทำงานโดยฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังรอกโซ่นั้นถูกใช้เพื่อยกของหนักมาเป็นเวลานาน รอกโซ่ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางกลเพื่อเปลี่ยนแรงขนาดเล็กในระยะทางไกลเป็นแรงมากในระยะทางสั้น ๆ ซึ่งทำได้โดยใช้เฟืองขนาดใหญ่และเล็กหลายตัวในกลไกรอกโซ่ ในการยกของขึ้น ผู้ควบคุมรอกโซ่จำเป็นต้องดึงโซ่มือลง ซึ่งจะเปลี่ยนฟันเฟืองและเพลาที่เคลื่อนไปตามกลไกการยก ภายในกลไกการยกมีเฟืองหลายตัวซึ่งเพิ่มการทำงานเชิงกลที่ใช้เมื่อดึงโซ่มือเป็นเวลาหลายสิบครั้งโดยใช้อัตราทดเกียร์ช่วยให้สามารถยกของที่มีน้ำหนักได้หลายตัน ดังนั้นเมื่อโซ่มือถูกดึงฟันเฟืองซึ่งหมุนด้วยโซ่มือจะหมุนเพลาขับและเฟืองที่หมุนเฟืองโซ่โหลดซึ่งจะหมุนโซ่โหลดที่คล้องอยู่บนเฟืองโซ่โหลดและยกน้ำหนัก เฟืองขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้ช้ากว่าเฟืองขนาดเล็ก แต่สร้างแรงได้มากกว่า นี่คือสาเหตุที่รอกโซ่ยกของบรรทุกได้ช้ามากเมื่อเทียบกับรอกไฮดรอลิก ที่ส่วนท้ายของโซ่ยกมีตะขอเกี่ยวซึ่งช่วยให้ติดและถอดสัมภาระได้ง่าย นอกจากนี้ กลไกการยกของรอกโซ่ส่วนใหญ่มีวงล้อหรือระบบเบรกที่ป้องกันไม่ให้โหลดลื่นไถลกลับ แต่อนุญาตให้ลดโหลดโดยการดึงอีกด้านหนึ่งของโซ่มือ

รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้าเป็นรอกไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งรอกไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, มอเตอร์, ตะขอ, กลองและเชือกลวด, กลไกการเปลี่ยนเกียร์ โดยมอเตอร์ของรอกไฟฟ้ามักจะเป็นมอเตอร์ใบพัดรูปกรวยสามเฟส โดยจะมีเบรกรูปกรวยจากมอเตอร์วงจรแม่เหล็กด้านข้าง เพื่อให้แรงยกของรอกไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่ได้ในแนวนอน กล่องสวิตช์พร้อมปุ่มยกและเดินติดตั้งที่ส่วนกลางของสาบเคเบิ้ล มอเตอร์จะมีการติดตั้งที่ปลายด้านหนึ่งของดรัมและจะมีการเชื่อมต่อด้วยคัปบลิ้ง นอกจากนี้รอกไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นการใช้งานที่มีความรวดเร็วสูง และมีความรวดเร็วต่ำ โดยความเร็วช้ามักจะมีการนำมาใช้งานในการยกของเหลว ซึ่งคุณสมบัติของรอกไฟฟ้าแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปตามน้ำหนักยกของรอกไฟฟ้า ซึ่งรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นรอกไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการใช้ยกหรือย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งรอกโซ่ไฟฟ้าถูกดัดแปลงมาจากรอกโซ่ที่ใช้มือดึงหรือแรงคนนิยมสำหรับการยกวัตถุที่มีน้ำหนักเบารอกโซ่ไฟฟ้าดัดแปลงมาจากรอกโซ่ดั้งเดิมที่ใช้มือหรือแรงคนดึงการใช้งานรอกโซ่ไฟฟ้านั้นควรนึกถึงความเหมาะสมและลักษณะการใช้งาน อีกทั้งควรเลือกรอกไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและตรวจสอบการรองรับน้ำหนักสูงสุดของรอกไฟฟ้านั้นอีกด้วย เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

หลักการทำงานของรอกโซ่ไฟฟ้า

  1. โซ่ไฟฟ้าของรอกโซ่ไฟฟ้านั้นเป็นสามขดลวด โดยมีโครงสร้างของเกียร์เป็นแกนแบบคงที่ ทั้งหมดจะต้องมีการรักษาความร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ห่วงโซ่กล่องควบคุมไฟฟ้าของนอกจะต้องสามารถตัดวงจรหลักได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถมั่นใจได้เลยว่ารอกโซ่ไฟฟ้าจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนในเวลาที่ได้มีการดำเนินงาน
  2. ปุ่มจับควบคุม มีทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย พร้อมทั้งมีสวิตช์หยุดฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย นอกจากนี้ห่วงโซ่ยกยังสามารถปรับแต่งได้
  3. ความเร็วเกียร์ ทำจากโลหะผสมเหล็ก สามารถรักษาความร้อนได้เป็นอย่างดี
  4. ระบบเบรกคู่ มีระบบการเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเบรกกลจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถทำให้เกิดความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานรอกโซ่ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น
  5. น้ำมันหล่อลื่น มีการหล่อลื่นน้ำมันให้กับรอกโซ่ไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเกิดการเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถเบรกได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ที่อันตราย
  6. รีเลย์ มีการป้องกันย้อนกลับของไฟฟ้า หากมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อรอกโซ่ไฟฟ้าอย่างแน่นอน
  7. การป้องกันโอเวอร์โหลด หากมีการเกิดโอเวอร์โหลดอย่างร้ายแรงรอกโซ่ไฟฟ้าจะเกิดการหยุดทำงานอย่างอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายของการยกสิ่งของ

นี่ก็คือบทความเกี่ยวกับ การทำงานของรอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้า ซึ่งการตัดสินใจซื้อรอกไฟฟ้าควรพิจารณาหลักการทำงานให้ถี่ถ้วน คำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งควรพิจารณา รอกไฟฟ้าทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน แอดมินหวังว่าบทความเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรอกไฟฟ้าไม่มากก็น้อย ถ้าหากใครที่สนใจเกี่ยวกับรอกประเภทต่างๆ  ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ www.siamkito.co.th เพราะเราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย รอกไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า รอกมือสาว รอกมือโยก ที่มีคุณภาพ และยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อไปยังขั้นตอนการติดตั้งเลยทีเดียว

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 063-272-8555

Email : sale@siamkito.com

Facebook : @SIAMKITOCorporation

Line ID : @siamkito

Siamkito-banner-ติดต่อ-รอกโซ่ไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่