10 สิ่งที่ต้องทำก่อนทำการยกวัตถุด้วยเครน

10 สิ่งที่ต้องทำก่อนทำการยกวัตถุด้วยเครน

10 สิ่งที่ต้องทำก่อนทำการยกวัตถุด้วยเครน แน่นอนว่าการใช้งานเครนโรงงานในการยกวัตถุต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง และจะต้องมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้งานเครนโรงงานทุกท่านได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองเป็นอย่างดี เพราะหากมีอะไรที่เป็นส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปแน่นอนว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่งานออกมาไม่เป็นแบบที่คิด แต่ยังส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านอีกด้วย ไปดูกันว่า 10 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มใช้งานเครนโรงงานในการยกวัตถุมีอะไรบ้าง

1.มีการกำหนดแบบแผนขั้นตอนในการทำงาน

เมื่อมีการใช้งานเครนโรงงานทุกครั้งจะต้องมีการวางแผนงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยเครนโรงงาน ซึ่งขั้นตอนแบบแผนทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และควรมีการซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและความเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น

2.มีการพูดคุยและรับทราบหน้าที่รับผิดของตัวเองทุกครั้งก่อนเริ่มงาน

ทุกครั้งเมื่อจะต้องมีการใช้งานเครนโรงงานในการยกวัตถุใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมปั้นจั่นจะต้องรับทราบหน้าที่ของตัวเอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองดูแล ซึ่งจะต้องทำการประชุมหรือพูดคุยก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง

3.ตรวจสอบเครน และอุปกรณ์ยกทุกชิ้นก่อนเริ่มงาน

ก่อนเริ่มใช้งานเครนโรงงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบเครนดูก่อนว่าเครนโรงงานมีความพร้อม หรือมีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาใช้งานหรือไม่ และเครนโรงงานจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากเครนโรงงานมีความผิดปกติ หรือไม่มีความพร้อมในการใช้งานจะต้องหยุดใช้งานเครนโรงงานในเครื่องนั้นทันที

4.คำนวณน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยก และระยะทางที่จะต้องใช้ในการเคลื่อนที่

ให้มีการคำนวณน้ำหนักของวัตถุที่เครนโรงงานเครื่องนั้นสามารถยกได้ จะต้องตรวจเช็กให้ดีว่าเครนโรงงานเครื่องที่จะใช้งานสามารถรับน้ำหนักของวัตถุที่จะยกได้เป็นอย่างดีหรือไม่

5.กำหนดหน้าที่ให้กับทุกคนที่หน้าที่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยใช้เครน

ในการทำงานโดยเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยการใช้เครนโรงงาน จะต้องมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหลายท่าน ดังนี้ บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุม ซึ่งทุกท่านจะต้องรับรู้และปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ

6.ความรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละท่านมีความชำนาญและหมาะสม

ตามข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศไทย ผู้ที่มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครนโรงงานจะต้องมีประวัติการผ่านการอบรมเครนตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีเอกสารที่เป็นตัวอนุญาตให้บุคคลนั้นสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้

7.ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน

การประเมินความเสี่ยงของแผนงานที่จะยกต้องมีการคำนวณดูว่าจะมีข้อผิดพลาด หรือมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้จะต้องได้รับการพิจารณาการอนุมัติให้เริ่มงานได้ จึงจะทำการยกวัตถุ

8.ตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

สภาพอากาศในวันและเวลาที่ทำงาน หรือสภาพแวดล้อมบริเวณที่จะต้องใช้งานเครนโรงงานก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้งานเครน เพราะหากมีฝนตกหรือมีพายุ ก็ควรงดการยกของโดยใช้เครน เพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ ดังนั้นอาจจะทำให้ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานเครนโรงงานได้

9.กั้นพื้นที่และไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานเครนโรงงานเข้ามาในบริเวณที่มีการทำงาน

จะต้องมีการกำหนดพื้นที่งานยก (Lifting area) และมีการกั้นในบริเวณพื้นที่เครนโรงงานทำงาน เพราะหากมีผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่ได้มีการใช้งานเครนโรงงานแน่นอนว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้อย่างแน่นอน

10.กำหนดผู้ให้สัญญาณเครนเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้น

การใช้งานเครนโรงงานจะต้องมีผู้ที่ให้สัญญาณกับผู้ที่ควบคุมเครนโรงงานเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้น เพราะหากทำการส่งสัญญาณ เช่น การตะโกน หรือทำสัญญาณมือที่ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้ผู้ที่ควบคุมเครนโรงงานเกิดความสับสนได้

ควรจะมีการใช้งานเครนโรงงานที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงเป็นหลักในการทำงาน คือ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ดังนั้นการใช้งานเครนโรงงานทุกครั้งควรจะต้องคำนึงถึง 10 ข้อข้างต้นที่ได้มีการกล่าวมาในวันนี้ หากท่านใดต้องการใช้บริการเกี่ยวกับเครนโรงงานของสยามคิโต้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตั้งเครน ซ่อมเครน อบรมเครน ทางเรามีความยินดีที่จะให้บริการเป็นอย่างยิ่ง หากสนใจหรือมีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 063-272-8555

Email : sale@siamkito.com

Facebook : @SIAMKITOCorporation

Line ID : @siamkito

Siamkito-banner-เครน

ใส่ความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่