บริษัท สยามคิโต้ จำกัด

“ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการที่ลูกค้านานาประเทศได้มาก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ต่างให้การยอมรับภายใต้ชื่อ “คิโต้” (KITO) จากประเทศญี่ปุ่นและนำไปใช้งานในสายงานการผลิตที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและทนทาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารเวลา ซึ่งบริษัท สยามคิโต้ เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยบริการที่รวดเร็ว”

มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูง

รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิง รอกโยก รอกมือสาว อุปกรณ์ช่วยยก และเครนรูปแบบต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “KITO” ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าที่เปี่ยมคุณภาพและบริการจากใจ

“เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยมีระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรตลอดจนบริษัท”

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูงสำหรับโรงงาน เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการและครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท เราสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าที่เปี่ยมคุณภาพ และบริการจากใจ

คุณค่าของพนักงาน KITO : ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ, ความภาคภูมิใจ และความกตัญญู

พนักงานของคิโต้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเสมอ KITO มีความภูมิใจในธุรกิจและการกระทำของรา และทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้กับทุกคนและทุกสิ่งรอบตัวเรา

เครือธุรกิจ KITO

KITO พยายามที่จะรวมสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสามัคคีในการทำงานกับผู้อื่นและบรรยากาศที่เปิดกว้างในเชิงบวกเข้าด้วยกัน เราทุกคนทำงานร่วมกันอย่างหนัก ด้วยความเป็นหนึ่งของทีมงาน เพื่อการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า

ภารกิจของบริษัท

คุณภาพของ KITO : การขับเคลื่อนของเรา “จิตวิญญาณ” คือ “คุณภาพ”

KITO เชื่อว่าความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท KITO มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ความพึงพอใจที่ลูกค้าต้องการและห่วงใยสิ่งแวดล้อม KITO ได้ส่งมอบสิ่งที่สำคัญคือ “คุณภาพ” ให้กับลูกค้าโดยผ่านจิตวิญญาณของสมาชิกและพนักงาน KITO “ทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ภารกิจของ KITO : การส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

มุ่งเน้นความปลอดภัยและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของลูกค้า โดยจัดหาสินค้าและบริการด้วความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย KITO จะใช้มุมมองของลูกค้าในการออกแบบเสมอและนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรม คุณค่าของ KITO “ความไว้วางใจจากลูกค้า” คือ สิ่งสำคัญที่สุดของเรา KITO ได้ตั้งเป้าหมายความสำเร็จขึ้นอยู่กับภาระกิจนี้และเชื่อว่าจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพนักงาน KITO และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

รอกโซ่ไฟฟ้า KITO

เป้าหมายในอนาคต

1. มุ่งมั่นก้าวไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดของรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ใน
ประเทศไทย
2. ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
3. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
4. ซื่อสัตย์และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
5. เอาใจใส่งานบริการเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
6. ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกตามเป้าหมายในอนาคตของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

ประวัติ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด

พ.ศ. 2540

ก่อตั้งบริษัท สยามคิโต้ จำกัด

โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท คิโต้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท สยามคิโต้ จำกัด โดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯและโรงงานตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ

พ.ศ. 2551

ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ย้ายสำนักงานและโรงงานมาตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

พ.ศ. 2556

ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ปัจจุบัน

 • สำนักงานชลบุรี (สำนักงานใหญ่)
 • สำนักงานอยุธยา
 • โรงงานระยอง

สำนักงานชลบุรี (สำนักงานใหญ่)

205 หมู่ 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-195-710-4
Fax : 038-195-715-6

สำนักงานอยุธยา

19 / 113 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel : 035-745-611
Fax : 035-745-612-3

โรงงานระยอง
(นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง)

7 / 382 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel : 038-027-444-7
Fax : 038-027-448

ประวัติ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด

พ.ศ. 2540

ก่อตั้งบริษัท สยามคิโต้ จำกัด

โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท คิโต้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท สยามคิโต้ จำกัด โดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯและโรงงานตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ

พ.ศ. 2551

ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ย้ายสำนักงานและโรงงานมาตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

พ.ศ. 2556

ก่อตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ปัจจุบัน

 • สำนักงานชลบุรี (สำนักงานใหญ่)
 • สำนักงานอยุธยา
 • โรงงานระยอง

สำนักงานชลบุรี (สำนักงานใหญ่)

205 หมู่ 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-195-710-4
Fax : 038-195-715-6

สำนักงานอยุธยา

19 / 113 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel : 035-745-611
Fax : 035-745-612-3

โรงงานระยอง
(นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง)

7 / 382 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel : 038-027-444-7
Fax : 038-027-448

คำถามที่พบบ่อย FAQ

สินค้าแบรนด์ KITO แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์ช่วยยกจากประเทศญี่ปุ่น

 • เราจำหน่ายสินค้าประเภทรอกและอุปกรณ์ช่วยยกแบรนด์ KITO เช่น รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิง รอกมือโยก รอกมือสาว ชุดโซ่ยก โพลีเอสเตอร์สลิง เป็นต้น
 • บริการออกแบบ ติดตั้ง เครนโรงงาน เครนเหนือศีรษะ จิ๊บเครน และเครนรูปแบบอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครน (PM Crane)
 • บริการทดสอบมาตรฐานการรับน้ำหนักบรรทุก (Test Load)
 • บริการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายเครน
 • บริการจัดฝึกอบรมการทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น