เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว (Overhead Crane : Single Girder)​
รอกสลิงไฟฟ้ารุ่น RY