ติดตั้งเครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane)

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวขนาด 3 ตันและรอกสลิงไฟฟ้ารุ่น RY

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวและรอกสลิงไฟฟ้ารุ่น CDMD

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวและรอกสลิงไฟฟ้ารุ่น RY

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวขนาด 1.5 ตันและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2

Overhead Crane (Single Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวขนาด 2 ตันและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

Overhead Crane (Double Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่และรอกสลิงไฟฟ้า

Overhead Crane (Double Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ขนาด 20 ตันและรอกสลิงไฟฟ้า

Overhead Crane (Double Girder)

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ขนาด 3 ตัน

Low-Head Crane

เครนเหนือศีรษะแบบวิ่งใต้รางขนาด 2 ตันและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

ติดตั้งเครนขาสูง (Gantry Crane)

Gantry Crane

เครนขาสูงขนาด 500 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2SP

Semi Gantry Crane

เครนขาสูงกึ่งเครนเหนือศีรษะขนาด 5+5 ตันและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)

Monorail Crane

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2M

Monorail Crane

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวและรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2

Monorail Crane

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางโค้ง

ติดตั้งเครนแขนยื่น (JIB Crane)

JIB Crane (Pillar Type)

เครนแขนยื่นหรือจิ๊บเครนขนาด 240 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ED

JIB Crane (Pillar Type)

เครนแขนยื่นหรือจิ๊บเครนขนาด 250 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2SP

JIB Crane (Pillar Type)

เครนแขนยื่นหรือจิ๊บเครนขนาด 1 ตัน และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น EQSP

JIB Crane (Wall Type)

เครนแขนยื่นหรือจิ๊บเครนขนาด 500 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ER2SP

ติดตั้งเครนรางเบา (KITO Light Crane)

Light Crane

เครนรางเบาขนาด 240 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น ED

Light Crane

เครนรางเบาขนาด 500 kg. และรอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น EQ

ต้องการติดตั้งเครน เราพร้อมให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

“โทรหาหรือจะทักแชท เราก็พร้อมบริการคุณ”

สอบถามคลิกเลย